Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT PÀGINA WEB

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per a ARTDÈNIA, S.L. (nom comercial SAMARKANDA) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les Dades Personals que recaptem de vostè, explicant-li:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
Quina és la legitimació per al seu tractament.
Durant quant temps els conservem.
A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
Quins són els seus drets.

1. Responsable del tractament:

ARTDÈNIA, S.L.

B-17523622

Plaça Pompeu Fabra, 13

17002 Girona

samarkanda@samarkanda.cat

D’ara endavant “Samarkanda”, “Nosaltres” o el “Responsable del Tractament”.

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades recopilades i utilitzats per nosaltres a través de la nostra pàgina web https://www.samarkanda.cat (d’ara endavant, la Web o Samarkanda, indistintament).

1. Dades personals

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades personals recopilats i utilitzats per Samarkanda.

Pel present, l’usuari (vostè) garanteix que les Dades Personals proporcionades són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació d’aquests. Qualsevol pèrdua o mal causat a la Web, al Responsable del Tractament o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Podem recaptar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web. En alguns casos, vostè ens facilita les seves Dades Personals directament (per exemple, quan es posa en contacte amb nosaltres), o en altres casos els recaptem nosaltres (per exemple, usant cookies per a comprendre com usa el nostre lloc web).

2. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

FORMULARI DE CONTACTE:

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: Una vegada resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d’aquests.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS:

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.
Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

3. Destinataris de les seves dades

Les Dades Personals que recaptem de vostè poden ser tractats per membres del personal de Samarkanda, sobre la base legal de l’interès legítim de la companyia, les seves dades personals podran ser comunicats a tercers que ens ajuden a la gestió de leads, proporcionar serveis de TU, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

En qualsevol cas, ens assegurarem que tota comunicació de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui aplicable.

4. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit als responsables a l’adreça postal o electrònica (indicades en el punt 1), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

5. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

7. Contacte

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en què tractem i usem les seves dades personals o desitja exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, posi’s en contacte amb samarkanda@samarkanda.cat.

8. Canvis en la política de privacitat

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-la als canvis que es produeixi en la nostra Web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta pàgina web.